V Lost & Found, Translation: I milk my goats by myself Press...
install theme
Translation:
I milk my goats by myself
Press cheeses by myself,
Feeding by myself-
THE HOUSE OF CHEESEMAKERS

Translation:

I milk my goats by myself

Press cheeses by myself,

Feeding by myself-

THE HOUSE OF CHEESEMAKERS